Land and property for sale Italy Liguria-Imperia-Imperia-149000.00 euro - www.house-yes.com

For sale in Castellaro - Imperia - Liguria - Asking price : 149000.00 euro


#Cottage #forsale #sale #asking #price #149000.00 #euro in #italy #Liguria #Castellaro #Imperia